ดำเนินเรื่อยไป

posted on 16 Mar 2011 23:25 by farfucktheloop
ตอนนี้สภาวะก็เข้าสู่ขั้นปกติ
แต่ก็ยังคงค้นหาสิ่งที่ชอบที่สุดต่อไป
การสอบผ่านพ้นไป
เวลาแห่งการพักผ่อนก็เข้ามา
ไปเที่ยวบ้างนอนบ้าง
ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
แต่พรุ้งนี้จะได้ไปเรียนแล้ว
แต่บางช่วงเวลาคนเราก็ฟุ้งซ่าน
ก็เลยวาดภาพตามประสาเด็กฟุ้งซ่าน
.
..
...
คือข้าพเจ้ากลัวปลั๊กไฟ...

Comment

Comment:

Tweet